Kontakt

sídlo spoločnosti

PURSYSTEM, s.r.o.
M.R.Štefánika 1822/39 
026 01 Dolný Kubín
IČO: 46 034 391
IČ DPH: SK2023207890

telefón: 0901 722 722

 

technické stredisko

PURSYSTEM, s.r.o.
Štiavnická cesta 5427
034 01 Ružomberok


 

personálne kontakty

Marek Čulák
technické a realizačné oddelenie
mobil: +421 901 722 722
e-mail: obchod@pursystem.sk


Mgr. Dana Halušková
ekonomické oddelenie
e-mail: ekonom@pursystem.sk

 

Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s.
Číslo účtu: 2920870024/1100

IBAN : SK49 1100 0000 0029 2087 0024
SWIFT : TATRSKBX

 

Môžete využiť aj náš kontaktný formulár

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, číslo vložky: 54916/L. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.